Jak podano w opublikowanym w środę komunikacie resortu skarbu w tej sprawie, wstępne założenia przedsięwzięcia wskazują, że nowa elektrownia miałaby mieć moc 800-1100 megawatów; opierać się ma o nowoczesną, niskoemisyjną technologię spalania węgla kamiennego lub gazu ziemnego.

Na przedsięwzięciu ma skorzystać zarówno Tauron Polska Energia, największy w kraju sprzedawca i drugi wytwórca energii elektrycznej, jak i KGHM - jako jeden z największych w Polsce odbiorców tejże energii. Wspólna inwestycja w dużą elektrownię jest zgodna ze strategią obu firm. Grupa Tauron planuje bowiem budowę dużych bloków energetycznych o mocy powyżej 800 megawatów na tzw. parametry nadkrytyczne, a KGHM zamierza dywersyfikować działalność m.in. przez inwestycje w nowych obszarach, również energetyce.

Budowa nowej elektrowni byłaby też zgodna z założeniami rządowej polityki energetycznej, która zakłada konieczność corocznego zwiększania mocy wytwórczych w kraju w tempie ok. 1 tys. megawatów w ciągu najbliższych kilkunastu lat.

Podpisane porozumienie zakłada współpracę Grupy Tauron i KGHM przy przygotowaniu niezbędnych analiz, wyborze potencjalnej lokalizacji, określeniu najlepszej technologii oraz opracowaniu potencjalnego modelu biznesowego wspólnej inwestycji.

Oba przedsiębiorstwa dysponują niezbędnym potencjałem finansowym dla budowy dużej elektrowni. Zgodnie ze swoją strategią Grupa Tauron zakłada pozyskiwanie środków na realizację podobnych inwestycji na giełdzie.