Pojemność polskich magazynów gazu wynosi ok. 1,5 mld m3 Z grubsza to nponad 10 proc. rocznego zapotrzebowania naszego kraju na gaz. Przykładowo w Niemczech łączna pojemność magazynów wynosi 19,3 mld m3 (przy rocznym zapotrzebowaniu na poziomie około 90 mld m3). Zwiększenie pojemności takich magazynów w Polsce przyczyniłoby się dowzrostu bezpieczenstwa energetycznego, zwłascza w zimie, kiedy zapotrzebowanie na gaz wzrasta.