Zasoby Iranu ocenia się dzisiaj na 140 mld m3. PGNiG ocenia przeprowadzone rozmowy jako trudne.