Przedsięwzięcie ma zarówno swoich zwolenników wskazujących na konieczność dywersyfikacji dostaw, jak i przeciwników zaniepokojonych możliwością skażenia morza. Ci drudzy nadesłali w ubiegłym roku blisko 30 tys. protestów do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec jest przekonany, że gazociąg powstanie, jednak - w jego opinii - jest skandalem, że Komisja Europejska odpowiednio wcześnie nie zainteresowała się tym projektem i jego zgodnością z unijnym prawem (IAR).

Raport o Gazociągu Północnym, przygotowany przez przewodniczącego Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego Marcina Libickiego, będzie głosowany w Strasburgu w godzinach południowych.