Łączny koszt inwestycji pochłonął 495 mln EUR. Prace, polegające na ułożeniu kabla na morskim dnie, rozpoczęto w kwietniu 2006 r. a ostatni odcinek, przy brzegach Norwegii, położono w 2007 r. Kolejnym etapem realizacji inwestycji było zbudowanie urządzeń brzegowych, połączenia z sieciami energetycznymi itp.

Podmorski kabel łączący Holandię i Norwegię ma 580 km i waży 47 tys. t. Największa głębokość na jakiej go ułożono wynosi 410 m. W trakcie poradzono sobie z 18 skrzyżowaniami z kablami telekomunikacyjnymi oraz gazociągami. Każde skrzyżowanie odpowiednio zabezpieczono, używając przy tym hałd kamieni.

NorNed przystosowany jest do napięcia 450 kV a jego wydajność wynosi 700 MW. W jego budowie zastosowano tzw. technologię wysokonapięciową - High voltage direct current - HVDC. Taka technologia nie wymaga pośrednich stacji wzmacniających. Takie rozwiązanie wykorzystano m.in. przy budowie o połowę krótszego (245 km), kabla energetycznego SwePol pomiędzy Polską a Szwecją.

NorNed opiera się na wymianie energii pomiędzy Norwegią a Holandią. Stanowi rownież ważny element powstającej sieci połączeń energetycznych mających objąć wszystkie państwa UE.