NorNed stanowi przełom w inżynierii podwodnej. Jest elementem połączenia energetycznego w zakresie dostaw energii, jakie ma objąć cały kontynent.

To pierwsze bezpośrednie połączenie energetyczne między Norwegią a Holandią ale stanowi część planu Unii Europejskiej, mającego na celu udoskonalenie międzynarodowej infrastruktury energetycznej, redukcję przerw w dostawach energii elektrycznej oraz powstanie efektywniejszych rynków energetycznych w Europie.

Instalację wykonała firma ABB przy wykorzystaniu technologii HVDC.  Hlenderska sieć może korzystać z norweskiej energii wodnej, aby zarządzać dostawami energii w czasie największego zapotrzebowania w ciągu dnia i jest alternatywą dla energii wytwarzanej z paliw kopalnych.

Dzięki przedsięwzięciu spodziewana jest redukcja emisji CO2 o około 1,7 mln ton rocznie.