Zgodnie z decyzją zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki cena za gaz wzrośnie o 7,9%.
Natomiast odbiorcy prądu korzystający z usług spółki Enea muszą liczyć się ze wzrostem opłat za prąd o około 2,3%.
Podwyżka ta ma na celu zapewnienie dopływu gotówki potrzebnego do finansowania planowanych inwestycji. Następna podwyżka prawdopodobnie dotknie Polaków już od stycznia 2009 r.