Czy mógłby Pan opowiedzieć o swoim doświadczeniu w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej?

Ireneusz Soliński: Większość czasu mojej kariery zawodowej spędziłem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalizuję się w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. Moje badania koncentrują się głównie na wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej oraz biomasy, a także na doskonaleniu technologii związanych z efektywnym zużyciem energii. Dzięki między innymi moim staraniom udało się uruchomić i wyposażyć Laboratorium Wiatrowo – Słoneczne AGH. Przez blisko 10 lat badane są tam prototypy modułów fotowoltaicznych jak i nowe rozwiązania z zakresu energetyki wiatrowej. W 2006 roku powołałem do życia Małopolsko – Podkarpacki Klaster Czystej Energii. Stanowi on platformę współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, samorządowym a biznesem. Dodatkowo, we współpracy ze Stowarzyszeniem ideaTECH z Krakowa zrealizowałem szereg projektów z zakresu edukacji ekologicznej: konferencji, szkoleń, warsztatów oraz opracowań eksperckich czy wdrożeń.

Jakie są główne wyzwania związane z efektywnością energetyczną w dzisiejszym świecie, a także w Polsce?

Ireneusz Soliński: W dzisiejszym kontekście głównym wyzwaniem jest zrównoważony rozwój, czyli osiągnięcie równowagi między zapotrzebowaniem na energię a jej dostępnością. W Polsce, jak i globalnie, stajemy przed koniecznością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co wymaga zwiększenia efektywności energetycznej oraz przechodzenia na bardziej ekologiczne źródła energii.

W Polsce nadal istnieją obszary, gdzie efektywność energetyczna wymaga poprawy, zwłaszcza w sektorze budownictwa i przemysłu. Kluczowe jest także dostosowanie systemu energetycznego do wspierania odnawialnych źródeł energii.

W jaki sposób odnawialne źródła energii mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej?

Ireneusz Soliński: Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy wiatrowa, są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ generują znacznie mniejszą emisję gazów cieplarnianych niż tradycyjne źródła. Wprowadzanie tych źródeł do systemu energetycznego przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia negatywnego wpływu na klimat.

Ponadto rozwój technologii magazynowania energii jest kluczowy dla skutecznego wykorzystania odnawialnych źródeł. Umożliwia to lepszą gospodarkę energią, zapewniając stały dostęp do prądu nawet wtedy, gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jakie innowacje i technologie mogą przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej?

Ireneusz Soliński: Obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Innowacje w dziedzinie paneli fotowoltaicznych, turbin wiatrowych czy systemów magazynowania energii są kluczowe dla poprawy efektywności i konkurencyjności tych rozwiązań.

Ponadto rozwój inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) oraz technologii monitorowania i zarządzania zużyciem energii w budynkach przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej. Automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji mogą odegrać istotną rolę w optymalizacji wykorzystania energii.

Jakie są Pańskie przewidywania dotyczące przyszłości odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej w Polsce i na świecie?

Ireneusz Soliński: Oczekuję, że rozwój odnawialnych źródeł energii będzie się nadal przyspieszał zarówno w Polsce, jak i globalnie. Wzrost efektywności energetycznej stanie się coraz bardziej kluczowy, a technologie związane z odnawialnymi źródłami energii będą coraz bardziej konkurencyjne.

Polska, będąc jednym z liderów europejskich w produkcji węgla, ma szansę na przekształcenie swojego systemu energetycznego w bardziej zrównoważony sposób. Kluczowe będzie wsparcie dla innowacyjnych projektów, edukacja społeczeństwa oraz tworzenie odpowiednich regulacji sprzyjających rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Stąd też warto wspierać wszelkie inicjatywy, które służą osiągnięciu tego celu.

Dobrym przykładem jest w tym aspekcie działalność wspomnianego przeze mnie na początku rozmowy Stowarzyszenia ideaTECH, które realizuje rozmaite projekty edukacyjne i wdrożeniowe, popularyzując efektywność energetyczną, OZE jak również idee zrównoważonego rozwoju.

Mam przy okazji nadzieję, że nasza rozmowa przyczyni się do większego zrozumienia i popularyzacji zrównoważonych rozwiązań energetycznych, ponieważ to klucz do lepszej przyszłości.

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
Prace badawcze oraz dydaktyczne realizował na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Od blisko 30 lat jest uznanym ekspertem w sektorze OZE. Jego pionierskie badania zaowocowały powstaniem Centrum monitoringu energii wiatrowej i słonecznej w Państwowej Akademii Nauk, Laboratorium Monitoringu Energii Wiatrowej i Słonecznej w AGH i pierwszych krajowych publikacji w temacie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej. W 1994 rozpoczął współpracę z PSE Rzeszów i Gminą Dukla gdzie zrealizował pierwsze projekty komercyjne. W swoim dorobku posiada 8 książek i jest współautorem licznych monografii oraz ponad stu publikacji naukowych. Nadzorował dziesiątki komercyjnych projektów związanych z dużymi i małymi instalacjami OZE dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw międzynarodowych. Od 2006 roku jest Przewodniczącym Zespołu Sterującego w Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii oraz ekspertem merytorycznym Stowarzyszenia ideaTECH.