Posłowie proponują też włączanie tzw. klauzuli bezpieczeństwa energetycznego do umów handlowych, stowarzyszeniowych oraz umów o partnerstwie i współpracy negocjowanych z krajami-producentami energii (jak Rosja) i krajami jej tranzytu (jak Ukraina). Klauzule te stanowiłyby kodeks postępowania i wprowadzały zakaz przerw w dostawach wynikających ze sporów handlowych i wyraźnie wskazywałyby środki, jakie należy przyjąć w razie jednostronnej przerwy w dostawach.
Zapewniając o poparciu dla negocjacji z Rosją nowej umowy o partnerstwie i współpracy, eurodeputowani podkreślają, że stosunki między UE a Rosją powinny być "zgodne z zasadami traktatu karty energetycznej i jego protokołami tranzytowymi". O taki zapis w mandacie negocjacyjnym zabiegała wcześniej Polska.

Eurodeputowani chcą też, by KE znowelizowała dyrektywę z 2004 roku dotyczącą środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego przed końcem 2009 roku. KE już wcześniej zapowiedziała, że to zrobi.
Posłowie chcą, aby zrewidowane zostały krajowe i unijne plany działania w sytuacjach awaryjnych, które określą m.in. zasady użyczania poszkodowanym krajom dostępnych zasobów i infrastruktury. Wzywają również państwa członkowskie do zwiększenia rezerw gazu, umożliwiających jego szybkie udostępnianie. "W tym celu należy rozważyć stworzenie operatora europejskiego systemu przesyłowego i jednolitej europejskiej sieci gazu" - apeluje PE.

W celu zwiększenia dywersyfikacji źródeł i szlaków zaopatrzenia PE zaapelował o utworzenie południowego korytarza gazowego. W rezolucji wezwał do rozwoju wszystkich trzech konkurencyjnych gazociągów: Nabucco, przyłącza gazu Turcja-Grecja-Włochy oraz South Stream. "UE powinna współpracować z zainteresowanymi krajami, zwłaszcza w regionie Morza Kaspijskiego" - apelują posłowie.

PE podkreśla też znaczenie rozbudowy wzajemnych połączeń gazowych oraz elektrycznych i przypomina, że sieci w regionie Morza Bałtyckiego powinny być rozbudowywane i integrowane z siecią zachodnioeuropejską. "W 2009 roku powinny zostać opracowane plany bałtyckich połączeń międzysieciowych" - uważają posłowie.

Niewiążący raport PE to odpowiedź na opublikowany jesienią przez Komisję Europejską "Drugi strategiczny przegląd energetyczny", czyli wieloletni plan działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej w UE. Ma być on zatwierdzony przez szefów państw i rządów na najbliższym szczycie UE w marcu w Brukseli.