Dodatkowo, w zakresie dostaw LNG mamy trzy kompletnie różniące się obszary konkurujące w rynku LNG: USA, Azję- która jest największym odbiorcą i Europę. Pomiędzy tymi obszarami toczy sie gra rynkową, charakteryzującą się dużą zmiennością w zakresie popytu-podaży i co jest tego pochodną cen LNG. Na to nakłada się na dzień dzisiejszy kryzys, który spowodował dużo mniejsze zapotrzebowanie na LNG, a dodatkowym jego efektem jest spowolnienie oddawania nowych mocy wytwórczych do eksploatacji. W tym momencie jest to bardzo niestabilny i nieprzewidywalny rynek - uważa rozmówca portalu.