Jak pokazują dane Urzędu Regulacji Energetyki, w minionym półroczu koncesję na sprzedaż paliw otrzymało 400 stacji. Jest to wielkość ponad 40% większa, niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
W tym samym jednak okresie zamknięto działalność ponad 300 stacji. Jest to spowodowane zakończeniem koncesji przyznanej firmom podejmującym działalność w latach 1998-1999, które otrzymały wówczas pozwolenie na dziesięcioletnią działalność.
Według szacunków analityków, do 2013 r. zamknięte zostanie więcej niż 1000 stacji paliwowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie również to, że rosną wymagania w zakresie ochrony środowiska i wielu prywatnych właścicieli stacji nie będzie w stanie udźwignąć kosztów ich wdrożenia. Jednym z przepisów unijnych w zakresie ekologii jest wymóg, by do 2012 r. wszystkie stacje posiadały zabezpieczone zbiorniki paliwowe o wysokiej szczelności i systemy do monitorowania szczelności.