Dla Polski nowy gazoport będzie w rozmowach stanowił niejako kartę przetargową.
Władysław Stasiak podkreślił również, że bardzo ważne jest niepodpisywanie z rosyjskim Gazpromem długoterminowego kontraktu. Gdyby tak się stało, mogłoby dojść do zbyt dużych dostaw surowca, co kwestionowałoby plan importowania skroplonego gazu z Kataru. Aktualna sytuacja w ocenie Stasiaka nie daje możliwości dywersyfikacji dostaw gazu.