Analitycy z DI BRE Banku stwierdzili, że choć otoczenie makroekonomiczne dla działalności rafineryjnej nadal pozostaje pod presją i inwestorzy wydają się dyskontować utrzymanie się tych tendencji przez najbliższe 2-3 lata, jest szansa na poprawę sytuacji. Jeśli ożywienie w światowej gospodarce będzie nadal trwało, produkcja ropy naftowej w krajach OPEC może się szybko zwiększyć. W opinii analityków, dodatkowo w najbliższych kwartałach można oczekiwać bardzo dobrych wyników w segmencie detalicznym oraz petrochemicznym, który wcześniej przynosił straty.