W ubiegłym roku PGNiG SA wydobyło też w kraju więcej gazu ziemnego niż w roku 2009 r. Wydobycie zwiększyło się o około 100 mln m3. W 2010 r. zaimportowano około 10,1 mld m3, a więc również więcej niż rok wcześniej, kiedy wartość ta wynosiła 9,13 mld m3.

Planuje się, że PGNiG jeszcze zwiększy krajowe wydobycie gazu ziemnego. O ile teraz wynosi ono 4,1-4,2 mld m3, to w 2015 r. wielkość ta ma być na poziomie 4,4-4,5 mld m3. Łączne wydobycie gazu ze źródeł krajowych i zagranicznych ma w ciągu 5 lat wzrosnąć do 6,2 mld m3.

Za kilka miesięcy ruszy wydobycie gazu z norweskiego złoża Skarv, skąd ma być pozyskiwane około 0,4 mld m3 gazu w ciągu roku.

Ostateczne i dokładne dane na temat ubiegłorocznej sprzedaży gazu zostaną podane 21 marca, kiedy publikowane będą też wyniki spółki za rok 2010 r.