Jakkolwiek MAE przyjmuje za rezerwy 1,3 bln baryłek ropy, to kolejne 2,7 bln baryłek zostały uznane za zasoby wydobywalne. Docelowo będą one przeklasyfikowywane na rezerwy w miarę rozpoznania złóż. Tym samym zmieni się okres gwarantowanego zaspokojenia popytu. 

Ropa w złożach niekonwencjonalnych

Jeśli chodzi o potwierdzone rezerwy ropy w złożach niekonwencjonalnych to szacuje się je na 400 mld baryłek. Zasoby wydobywalne natomiast określono na 3,2 bln baryłek. 

Rezerwy gazu

W odniesieniu do gazu ziemnego MAE potwierdza rezerwy na poziomie około 200 bln m3, co ma wystarczyć na zaspokojenie konsumpcji na obecnym poziomie przez około 60 lat. Zasoby wydobywalne natomiast mają stanowić 440 bln m3. Trudno na razie oszacować zasoby gazu w złożach niekonwencjonalnych, gdyż brakuje wielu danych ze względu na różnorodność geologiczną. Według potwierdzonych danych oszacowano te zasoby na 240 bln m3.

Rezerwy węgla kamiennego i brunatnego

Globalne rezerwy węgla kamiennego oszacowano na 730 gigaton, pozwalające zaspokoić popyt na to paliwo przez około 120 lat. W przypadku węgla brunatnego rezerwy wynoszą szacunkowo 280 gigaton.