Piechociński zwrócił uwagę na to, że zaproponowane przez polski rząd rozwiązanie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Europie sprowadza się do kilku działań, które łącznie dałyby duże korzyści w tym zakresie. Podkreślił również znaczenie węgla, na utrzymaniu którego Polsce zależy, a który to surowiec jest wypierany przez wiele państw unijnych jako brudne i nieekologiczne paliwo. Powiedział: „Nie wykluczamy węgla z systemu oraz sposobów jego wykorzystania, bowiem powinien on być trwałą wartością w europejskim miksie energetycznym”. Dodał również, że należy poważnie traktować kwestie związane z przyspieszeniem budowy połączeń transgranicznych oraz porozumieniem w sprawie wspólnych źródeł dostawy surowców energetycznych do Europy.

Wicepremier po raz kolejny uspokoił, że obecnie dostawy ropy i gazu z Rosji są bezpieczne. Potwierdzili to również przedstawiciele polskich spółek gazowych.

Małgorzata Szymańska, dyrektor departamentu ropy i gazu w MG dodała, że „Zmieniamy polski system przesyłowy w sposób zasadniczy, tak aby możliwe były różne kierunki dostaw i możliwości przesyłu. Dzięki temu zwiększa się nasza odporność na ewentualne kryzysy”.

Polski projekt Europejskiej Unii Energetycznej