• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Poprawia się jakość paliw w Polsce

Opublikowano: 15-04-2022 Źródło: UOKiK

W 2021 r. Inspekcja Handlowa (IH) skontrolowała jakość paliw płynnych sprzedawanych w krajowych stacjach. Pobrano 1565 próbek, zakwestionowano 1,72%. W 2003 r. norm nie spełniało 30%. W 2020 r. – 1,88%. widłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego. Pełne wyniki podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).


Fot. ilustr. BlackMediaHouse/Adobe Stock Fot. ilustr. BlackMediaHouse/Adobe Stock

W ciągu niecałych 20 lat znacząco poprawiła się jakość paliw na stacjach

  • Problemy częściej dotyczą oleju napędowego niż benzyny
  • W przypadku gazu LPG zakwestionowano tylko jedną próbkę
  • Od 2003 r. jakość paliw znacząco wzrosła

IH kontroluje olej napędowy, benzyna, gaz LPG oraz biopaliwa. W 2003 r. przeprowadzono je pierwszy raz i okazało się, że wymogów jakościowych nie spełnia aż 30% pobieranych próbek. W kolejnych latach poziom nieprawidłowości spadał, a od 2016 r. utrzymuje się poniżej 4%.

W efekcie monitorowania polskiego rynku paliw ciekłych z roku na rok poprawia się ich jakość. Od kilku lat nieprawidłowości jakie wykrywamy oscylują na poziomie poniżej 4% Pomimo systematyczności działań kontrolnych, odsetek paliw niespełniających wymagań jakościowych corocznie kształtuje się na innych poziomach. Mają na to wpływ różne czynniki, np. liczba skontrolowanych przedsiębiorców oraz pobranych próbek, a także zmieniające się wymagania jakościowe. W 2021 r. norm nie spełniało tylko niespełna 2% próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Źródło: UOKiK Źródło: UOKiK

Kontrole losowe i na podstawie skarg

Kontrole są przeprowadzane dwutorowo. Z jednej strony Prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je regionalnym jednostkom IH. Z drugiej – IH sprawdza przedsiębiorców, na których były skargi lub informacje od organów ścigania. Zdaniem UOKiK pierwszy sposób najlepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Kontrolą obejmuje się producentów paliw, hurtowników, magazynujących oraz firmy prowadzące stacje paliw.

W 2021 r. pobrano 1565 próbek, w tym 779 próbek benzyn i 786 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 27 próbek paliw ciekłych (22 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny) co stanowi 1,72 proc. zbadanych próbek – czytamy w komunikacie.

Poziom nieprawidłowości różny w województwach

Najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwach kujawsko-pomorskim (3,17%), warmińsko-mazurskim (2,22%) i pomorskim (1,59%). Natomiast w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od Policji czy kierowców największe problemy z jakości odnotowano w województwach śląskim (14,58%), opolskim (14,29%), warmińsko-mazurskim (11,54%) oraz kujawsko-pomorskim (10%).

Źródło: UOKiK Źródło: UOKiK

Na 345 próbek gazu skroplonego LPG zakwestionowano tylko jedną. W hurtowaniach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W przypadku oleju opałowego wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe (tak jest od 2013 r.)

Od kilku lat na niskim poziomie utrzymuje się liczba nieprawidłowości związanych z przekroczoną zawartością siarki – zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny – informuje UOKiK.

Konsekwencje dla przedsiębiorców

IH wydała sześć decyzji o wycofaniu z obrotu paliw nie spełniających norm i skierowała do UOKiK informacje o 23 przypadkach naruszenia warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi i przepisów prawa energetycznego. W takiej sytuacji na przedsiębiorców mogą być nałożone kary pieniężne. Do prokuratury skierowano 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W tym przypadki grzywna może sięgnąć 1 mln zł, przewidziano też lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przeczytaj także: Dwukrotny wzrost cen węgla w handlu detalicznym

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.