W przyjętej w piątek podczas kongresu uchwale przedstawiciele branży zaapelowali do rządu o działania na rzecz rozwoju sektora. Ich podstawą mają być m.in. prognozy wykorzystania gazu ziemnego, które – według środowiska gazowniczego – powinny znaleźć się w polityce energetycznej Polski do 2030 roku. Zakończony w piątek kongres określił główne kierunki rozwoju przemysłu gazowniczego w Polsce, do których należą m.in. rozbudowa głównego systemu gazociągów przesyłowych i połączenie go z systemami sąsiednich krajów, budowa terminala ciekłego gazu ziemnego (LNG) i rozwój technologii jego wykorzystania, a także rozbudowa podziemnych magazynów gazu i modernizacja sieci.

Priorytetami polskiego przemysłu gazowniczego mają być natomiast głównie zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw gazu ziemnego do odbiorców oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo techniczne obiektów sieci gazowej. Ważnym wyzwaniem jest też spełnienie wymogów ochrony środowiska. Zebrani w Wiśle gazownicy zaapelowali do rządu o usunięcie barier prawnych, ograniczających możliwości budowy nowych gazociągów, magazynów gazu i przyłączania do sieci gazowej nowych odbiorców.