W 2008 r. na poziomie ok. 0,5 mln ton pozostanie krajowe wydobycie ropy naftowej. Gwałtowny wzrost ma nastąpić dopiero w 2010 r. Szacuje się, że wówczas spółka dostarczy 1,1 mln ton ropy. Do 2012 r. wydobycie powinno się zwiększyć do 1,4 mln ton. Obecnie mamy ok. 100 mld m. sześć. udokumentowanych i wydobywanych zasobów gazu ziemnego oraz 21 mln ton ropy naftowej, informuje Piotr Gliniak, dyrektor departamentu poszukiwań i eksploatacji złóż PGNiG.

W ub. roku zużycie gazu w Polsce wyniosło 13,7 mld m. sześć., a ropy - 20 mln ton. PGNiG pokryło z wydobycia krajowego odpowiednio 31,3 proc. i 2,6 proc. Z prognoz sporządzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Instytut Górnictwa Nafty i Gazu w Krakowie wynika, że w Polsce może jeszcze zostać odkryte ok. 1,3 biliona m. sześć. "błękitnego paliwa".