• Gaz-System rozbuduje tłocznie gazu w Goleniowie i Odolanowie. Zbuduje też tłocznię w Gustorzynie
  • To kluczowy obiekt zarówno dla Baltic Pipe, jak i budowy łącznika Polski z Litwą
  • Nowa tłocznia umożliwi m.in. przesyłanie surowca z Norwegii na Litwę

Postępowanie na wybór wykonawcy prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego i podzielone zostanie na trzy części. Roboty budowlane w zakresie każdej z inwestycji będą stanowiły oddzielną część zamówienia. Tryb dialogu konkurencyjnego pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań zarówno kontraktowych jak i technicznych uwzględniających wiedzę i najlepsze praktyki wykonawców – czytamy w komunikacie.

W tłoczni gazu Goleniów (woj. zachodniopomorskie) prace obejmą m.in. rozbudowę węzła przesyłowego oraz na wykonanie połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową. Podobne działania zostaną przeprowadzone w Odolanowie (woj. wielkopolskie).

W Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) zostanie wybudowana nowa tłocznia gazu i rozbudowana instalacja wchodząca w skład istniejącego węzła gazu. Gaz-System podkreśla, że Tłocznia Gazu Gustorzyn jest kluczowa zarówno dla projektu połączenia systemów przesyłowych Polski i Litwy, jak i dla Baltic Pipe. Obiekt umożliwi rozprowadzenie gazu m.in. z Norwegii (Baltic Pipe) w kierunku tłoczni, a następnie skierowanie tego strumienia m.in. w kierunku Litwy (projekt GIPL – ang. Gas Interconnection Poland–Lithuania). Dzięki budowie takich obiektów spółka będzie miała możliwość elastycznego sterowania przepływami i przesyłania tego surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do krajów sąsiadujących.


Tłocznia w Gustorzynie, realizowana w ramach gazociągu Polska-Litwa, otrzymała dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (ang. CEF – Connecting Europe Facility), zarówno na prace projektowe, jak i budowlane. Budowa GIPL na terytorium Polski, w tym część kosztów infrastruktury niezbędnej do zapewnienia pełnej funkcjonalności połączenia, zostanie dofinansowana – oprócz wsparcia ze środków unijnych – przez operatorów systemów przesyłowych z państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii).

Inwestycje w tłocznie gazu służą rozbudowie polskiego systemu przesyłowego w ramach projektu Baltic Pipe. Jest to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich.

Jego realizacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodnie oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Przeczytaj także: Polskie LNG kupiło najważniejsze urządzenia do rozbudowy terminalu