Pod koniec października PGNiG sfinalizowało zakup złóż gazu w Norwegii. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Krzysztof Głogowski powiedział, że to element budowania silnej pozycji PGNiG w Europie oraz zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślił też, że do końca miesiąca zostanie też podpisana umowa na projekt Gazoportu w Szczecienie, czyli terminala gazu skroplonego. Natomiast w trzecim kwartale przyszłego roku zostanie wybrana firma, która wybuduje ten Gazoport."Baltic Pipe" jest powiązany z projektem Skanled, tzn. gazociągiem, który połączy Norwegię ze Szwecją i Danią z możliwością połączenia poprzez duński system gazowniczy z Polską.