Ponad 2/3 dostaw stanowił surowiec wysokometanowy. Pozostała część to gaz zaazotowany i ciekły LNG. Szacunki na 2008 r. zakładają przetransportowanie łącznie 927,9 mln m sześc. błękitnego paliwa. Oznacza to, że spółka zrealizowała już prawie 53 proc. prognozy. Dla porównania, w 2007 r. firma dostarczyła około 900 mln m sześc. gazu - wylicza "Parkiet".

Rosnące dostawy przybliżają DOSD do realizacji tegorocznej prognozy wyników. Zarząd chce wypracować 33 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej na poziomie 332,9 mln zł. Ubiegły rok spółka zamknęła stratą netto w wysokości 164,1 mln zł, przy 365,1 mln zł przychodów ze sprzedaży usługi dystrybucyjnej.

W osiągnięciu dobrych wyników ma pomóc zatwierdzona 25 kwietnia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowa wyższa taryfa na gaz. Dzięki niej firma będzie też miała możliwość zrealizowania większości z zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych. Przede wszystkim chodzi o rozbudowę sieci gazociągów. Spółka chce, aby w tym roku ich długość wzrosła o 100 km. Dziś posiada około 7 tys. km sieci - poinformował "Parkiet".