Przetarg obejmuje budowę kilku typu rurociągów przeznaczonych do transportu gazu ziemnego, gazu w postaci skroplonej LNG oraz kondensatu gazowego. Gazociągi dla gazu naturalnego i skroplonego będą miały długość 67 km i średnicę 36” (914 mm). Mają połączyć pole gazowe z stacją dystrybucyjną w Habshan. Rurociąg dla kondensatu będzie dłuższy (129 km) i połączy złoże z zakładem odsiarczania w Ruwais.