Gazociąg oddany do użytku przed okresem zimowym poprawi dostawy tego paliwa dla regionu moskiewskiego, który zużywa rocznie około 45 mld m3. W trakcie budowy zastosowano miedzy innymi technologię HDD do wykonania kilkudziesięciu przekroczeń rzek, kanałów, linii kolejowych i dróg. Najdłuższe z nich to przekroczenie pod rzeką Oką.