Wstępne działania polegać będą na wykonaniu prac przygotowawczych i uzyskaniu decyzji administracyjnych poprzedzających opracowanie dokumentacji projektowej oraz  uzyskaniu pozwolenia na budowę dla gazociągu - podaje w komunikacie GAZ-SYSTEM S.A. Rurociąg będzie przecinał tereny województwa śląskiego i małopolskiego.

Planowany gazociąg ma uzupełnić system przesyłowy w rejonie aglomeracji śląskiej. Instalacja ta zostanie też połączona z powstającym gazociągiem łączącym polski i czeski system gazowniczy. Zostanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.