Najwięcej pieniędzy zasili program budowy i modernizacji gazociągów - pisze "Parkiet". Są to inwestycje wieloletnie. W 2008 r. spółka zamierza zrealizować studia wykonalności tras gazociągów oraz dokonać wprowadzenia ich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o następujące odcinki: Szczecin-Gdańsk, Gustorzyn-Odolanów, Świnoujście-Szczecin, Gustorzyn-Rembelszczyzna, Jeleniów-Jelenia Góra-Ścięgny.

Wkrótce państwowa spółka rozpocznie prace związane z budową dwóch kolejnych odcinków gazociągu Włocławek-Gdynia. Zakończenie jego budowy planowane jest na 2010 r. Spółka ma już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Przygotowuje się do rozpoczęcia procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wyłoniony wykonawca kolejnego odcinka.

Istotne wydatki zostaną również poniesione na modernizację istniejących i budowę nowych punktów pomiarowych. Ponadto Gaz-System będzie inwestował w modernizację już istniejących tłoczni oraz budowę nowej tłoczni systemowej gazu w Goleniowie. Pod ten projekt zakupiono już grunt.

Zarząd firmy nie podaje dokładnej wartości planowanych inwestycji i remontów na ten rok kalendarzowy ani też na rok obrotowy 2008/2009 (trwa do 30 kwietnia). Wiadomo jedynie, że Gaz-System w roku obrotowym 2007/2008 zamierzał wydać 350 mln zł. W 2006/2007 wydał około 200 mln zł.

Spółka do 2012/2013 roku zamierza przeznaczyć łącznie na inwestycje około 5 mld zł. Strategiczne zadania są realizowane w północno-zachodniej Polsce (m. in. gazociągi Szczecin-Gdańsk, Włocławek-Gdynia, Szczecin-Lwówek oraz tłocznia gazu w Goleniowie). Rozbudowa sieci w tej części kraju jest przede wszystkim związana z planami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, dotyczącymi pozyskania nowych źródeł dostaw gazu ziemnego. Chodzi głównie o budowę terminalu na skroplony gaz LNG w Świnoujściu i gazociągu BalticPipe, który połączy Polskę z systemem duńskim.