W 2009 roku będą realizowane inwestycje związane z rozbudową krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce, do których można zaliczyć:  gazociągi na trasie Włocławek - Gdynia, Gdańsk - Szczecin czy Świnoujście - Szczecin.

Strategiczne projekty inwestycyjne będą realizowane przez spółkę w Polsce północno-zachodniej, ponieważ obecnie w tym rejonie brakuje zdolności przesyłowych. Budowa gazociągów pozwoli dostarczyć gaz w rejony dotychczas pozbawione dostępu do tego nośnika energii. Inwestycje są również konieczne, aby odebrać do krajowego systemu przesyłowego gaz z nowych planowanych źródeł dostaw, czyli terminalu LNG i gazociągu Baltic Pipe – wyjaśnia prezes firmy Igor Wasilewski.