Jak zaznaczyła, zawarte przez Rosję i Ukrainę porozumienie w sprawie tranzytu gazu wydaje się długotrwałe, ale nie można całkowicie wykluczyć zakłóceń dostaw w przyszłości. Dlatego Węgry i inne kraje regionu powinny podjąć działania na rzecz zapobieżenia podobnym kryzysom - wskazała Goencz.

Jej zdaniem konieczne jest zwiększenie potencjału magazynowania gazu na Węgrzech oraz uzupełnienie połączeń rurociągowych w regionie, w tym zbudowanie gazociągu północ-południe.
W dniach 26-27 stycznia w Budapeszcie odbędzie się ministerialny szczyt państw zaangażowanych w projekt gazociągu Nabucco, transportującego gaz z Azji Środkowej z pominięciem terytorium Rosji.