Taką zapowiedź wygłosił na forum Dumy mając na uwadze sprawozdanie z działalności rządu za rok poprzedni oraz informacje o jego działaniach na rzecz walki z kryzysem.
W swoim przemówieniu Putin wymienił m.in. Gazociąg Północny (Nord Stream) i Gazociąg Południowy (South Stream).
W tym kontekście podkreślił również, że mimo iż te projekty są kwestionowane przez "niektórych w świecie", Rosja jest pewna, "że są one ekonomicznie uzasadnione, odpowiadają surowym standardom ekologicznym i służą umacnianiu globalnego bezpieczeństwa energetycznego" - cytuje PAP.