Wielkość importowanego surowca aktualnie trudno określić ze względu na wynikające z kryzysu ekonomicznego zapotrzebowanie na gaz. Ponadto wiele zależeć będzie od tego, kiedy powstanie gazociąg między Bułgarią a Grecją, skąd będzie transportowany dostarczany tam z Egiptu gaz.
Szacunki egipskie mówią o dostarczaniu do Bułgarii blisko 1 mld m3 w ciągu roku.
Bułgarskie zabiegi w sprawie porozumienia z Egiptem służą częściowemu uniezależnieniu się od rosyjskich dostaw.
W czasie zatrzymania rosyjskich dostaw gazu na początku roku Bułgaria przez ponad 2 tygodnie nie otrzymywała rosyjskich dostaw i musiała ograniczyć gaz dla przemysłu i ciepłowni. Związane z tym straty szacowano na blisko 300 mln EUR.
Na realizację gazociągu z Bułgarii do Grecji Unia Europejska przekaże 45 mln EUR.