Zaplanowane na przyszły poniedziałek podpisanie międzyrządowego porozumienia w kwestii rurociągu będzie miało miejsce w Istambule. Zostanie ono zawarte pomiędzy między Austrią, Bułgarią, Rumunią, Turcją i Węgrami. Umowa ta będzie ważnym krokiem, przybliżającym do budowy południowego korytarza transportu gazu oraz dywersyfikacji jego dostaw.
Równocześnie okazuje się, że Ukraina również jest zainteresowana przyłączeniem się do inwestycji, o czym poinformował pełnomocnik prezydenta Ukrainy ds. bezpieczeństwa energetycznego. Udział Ukrainy w projekcie Nabucco miałby będzie sprzyjać gospodarczemu i politycznemu rozwojowi państw regionu kaspijsko-czarnomorskiego jak również umocnieniu współpracy z Unią Europejską.
Nabucco to rurociąg, którym gaz ma być dostarczany do krajów UE z rejonu Morza Kaspijskiego, co spowoduje uniezależnienie tych krajów od dostaw surowca z Rosji. Ma on mieć długość 3,3 km. Konkurencyjnym dla tego przedsięwzięciem jest planowany rosyjski gazociąg South Stream, którym również ma popłynąć gaz ze złóż azerskich.