Zakres umowy obejmuje zaprojektowanie I wykonanie instalacji 74 km rurociągu o średnicy 305 mm (12”), wraz z systemem podwodnych Zasów i manifoldów, pomiędzy sektorami w których BP ma koncesje na poszukiwania i wydobycie. Złoża są położone w odległości 125 km od linii brzegowej. Firma Subsea 7 planuje zakończyć roboty na morzu do połowy 20111 roku.