Wartość projektu ustalono na poziomie 80 mln USD. Złoże gazowe Angostura szacowane jest na około 50 mld m3 gazu.