Przez OPAL ma płynąć 35 mld m sześc. gazu rocznie, tyle co tranzytowym gazociągiem jamalskim przez Polskę.
OPAL biegnie wzdłuż naszej granicy - czasem zaledwie kilka kilometrów od niej - do granicy z Czechami i znajdującego się tam połączenia z systemem czeskich rur. W ten sposób gaz, który przez Bałtyk ominie Europę Środkową, będzie można dostarczać także do Czech i na Słowację.

Rurociąg o średnicy 1400 mm  będzie miał długość 470 km. Ciśnienie robocze w gazociągu może osiągnąć 100 bar.  Koszty konstrukcyjne szacuje się na 1 mld euro. Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2011.