Na tym etapie zostanie zbudowanych ponad 770 km sieci gazociągowej głównej i dystrybucyjnej. Mają powstać nowe tłocznie gazu, a w stacjach już istniejących mają być zamontowane dodatkowe kompresory. Sieć zasili elektrownie zlokalizowane w regionach Manatee, Martin, Miami-Dade oraz Suwanee.