Docelowa przepustowość gazociągu ma wynieść 2 mld m3 rocznie i będzie osiągnięta we wrześniu 2010. Operatorem linii została firma Transpetro.