Za budowę gazociągu na morzu odpowiedzialna jest firma Chevron, która ma 43% udział w eksploatowanych zasobach węglowodorów na wodach Wietnamu.