IGB będzie liczył 160 km i połączy Komotini ze Starą Zagorą. Przepustowość linii ocenia się na 3 – 5 mld m3 gazu rocznie. Dla Bułgarii jest to pierwszy rzeczywisty projekt dywersyfikacyjny. Przewidywana wartość inwestycji to 150 mln euro. 45 mln euro zostanie sfinansowane z programów Unii Europejskiej. Rurociąg zostanie uruchomiony w 2013 roku.