Chiny mają szansę stać się największym odbiorcą turkmeńskiego gazu w najbliższych latach. Dostawy, które się zaczęły w bieżącym roku, do 2015 mogą osiągnąć 40 mld metrów sześciennych gazu rocznie.
Turkmenistan planuje zrealizować jeszcze dwa inne projekty rurociągowe: Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie oraz rurociąg nad Morze Kaspijskie.