W ostatnim czasie spółka była odpowiedzialna za budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Szczecin – Gdańsk. Samodzielnie realizowała odcinek Płoty – Karlino o wartości 61,4 mln złotych, natomiast w konsorcjum ze Stalprofilem i zabrzańskim ZRUG-iem była odpowiedzialna za kontrakt dotyczący trzech innych odcinków o wartości 224 mln złotych.  Inwestorem przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Spółki Stalprofil i ZRUG deklarują chęć przejęcia wykonywanego przez firmę Nafta Fas-Serwis zakresu robót dotyczącego etapu Karlino – Koszalin.  Zakres i wartość wykonanych dotychczas robót przez Naftę-Gaz-Serwis S.A. na tym odcinku gazociągu jest obecnie inwentaryzowany przez  ZRUG Zabrze S.A.