Gazowe zasoby Wschodniej Syberii i Dalekiego Wschodu szacuje się na około 65 bln m3. Pochodzący stamtąd gaz Rosjanie chcą sprzedawać na najszybciej rozwijających się rynkach azjatyckich, przede wszystkim w Chinach i Indiach. Ma to umożliwić Siła Syberii – gazociąg o długości około 3,5 tys. km.

Docelowa przepustowość nowego gazociągu to 61 mld m3 gazu rocznie. Zostanie on zbudowany z rur o średnicy 1,4 m. Takie rury pozwalają na transport ponad 30 mld m3 paliwa rocznie, zatem Siłę Syberii utworzą dwie równoległe nitki.

Eksploatacja złóż Czajanda ruszy w 2018 r. Do tego czasu ma powstać pierwsza nitka gazociągu. Pod koniec 2018 r. zostaną zbudowane pierwsze zakłady, w których oddzielany będzie hel i etan od metanu, który również ma trafić do Chin.

Docelowo Siła Syberii zostanie też połączona z rosyjskimi gazociągami w europejskiej części kraju.

Więcej na temat tej inwestycji w najbliższym wydaniu czasopisma „Paliwa i Energetyka”.