Szef PGNiG zapewnia w dzienniku, że tematem rozmów nie będzie kwestia renegocjacji umowy z Duńczykami. Jednak zdaniem „Rzeczpospolitej”, jest bardzo prawdopodobne, że PGNiG będzie chciał, aby Duńczycy włączyli się w budowę połączenia do Polski, a to będzie wymagało zmiany umowy.Gazeta przypomina, że Energienet zapowiadał, że nie zamierza finansowo angażować się w budowę odcinka z Danii do Polski, bo to wyłączna inwestycja PGNiG.Jednak jak zwraca uwagę „Rz” według planów gazociąg ma transportować gaz w obu kierunkach, a to znacznie zwiększa koszt i jest to jeden z argumentów przemawiających za zaangażowaniem partnera duńskiego w tę inwestycję.

Według dziennika Prezesowi Szubskiemu będzie trudno przekonać stronę duńską do udziału w budowie odcinka do Polski.Rurociąg z Danii miał dostarczać gaz do Polski już ok. 2011 r., ale to nierealny termin. Prezes Szubski przyznaje, że nie jest w stanie określić nowego. Przewiduje, że szczegółowy plan tej inwestycji będzie gotowy w trzecim kwartale. A na przełomie maja i czerwca zarząd przedstawi ministrowi skarbu i radzie nadzorczej analizy głównych projektów poprawiających bezpieczeństwo energetyczne – czytamy w „Rzeczpospolitej”.