Transakcja warta 52,5 mln USD obejmuje licencje wydobywcze wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym. Zawarto ją z firmą Revus Energy, której działalność wiąże się z przygotowaniem, analizą i realizacją projektów poszukiwawczo-wydobywczych na brytyjskim i norweskim szelfie kontynentalnym.

Po podpisaniu umowy do sfinalizowania całej operacji konieczna będzie zgoda m.in. norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy. Spółka Lotos Norge jest aktualnie w końcowym etapie procesu formalnej prekwalifikacji dotyczącej prowadzenia działalności na norweskim szelfie kontynentalnym, która jest podstawą do uzyskania takiej zgody.

Złoże Yme położone jest w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego, 110 km od brzegu. Złoże Yme w przeszłości eksploatowane było przez koncern StatoilHydro. Aktualnie trwają przygotowania do jego ponownego uruchomienia. Obecnymi współwłaścicielami koncesji na złożu Yme oprócz LotosS Norge i Revus Energy są norweskie spółki Det Norske i Talisman.