Dotychczasowe badania sejsmiczne pozwoliły oszacować zasoby w B4 na ok. 2 mld m sześć., a w B6 na ok. 1,8 mld. Rocznie Polska zużywa 14 mld m sześć. gazu. Petrobaltic wydał na poszukiwania w rejonie tych złóż 48 mln zł.
Grupa Lotos nie podała z jakimi kosztami należy się liczyć przy zagospodarowaniu złóż. Informowała jedynie o "konieczności poniesienia znaczących nakładów".
Ofertę w zakresie wydobycia gazu niemal na pewno zgłosi największy krajowy producent błękitnego paliwa - polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

16 października 2008r. spółka Petrobaltic S.A. (zależna od Grupy LOTOS S.A. w 69%) otrzymała decyzje Ministra Środowiska w sprawie przedłużenia okresu ważności koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża B6 i w sprawie zmiany w okresie rozpoczęcia działalności objętej koncesjami na złożach B6 oraz B4.
Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami Petrobaltic S.A. otrzymał koncesję na wydobycie gazu ziemnego ze złoża B6 na okres 26 lat, licząc od dnia udzielenia koncesji tj. 7 listopada 2006 roku oraz decyzje w sprawie zmiany w koncesjach na wydobycie gazu ziemnego ze złóż B4, (zgodnie z którą przedłużony został okres rozpoczęcia działalności objętej koncesją na złożu B6 do 96 miesięcy oraz na złożu B4 do 84 miesięcy licząc od dnia udzielenia koncesji, tj. odpowiednio od 7 listopada 2006 roku oraz od 11 maja 2007 r.

Oznacza to przedłużenie pierwszej opisanej wyżej koncesji o okres 6 lat i okresu rozpoczęcia działalności na każdym z opisywanych wyżej złóż o 60 miesięcy.