Wykonanie trzech otworów o głębokości od 800 do 1800 m ma umożliwić określenie wielkości pokładów węgla i możliwości pozyskania z nich metanu. Wstępny budżet Composite Energy to 20-25 mln zł.
Gaz będzie wydobywany i sprzedawany dużym przedsiębiorstwom w regionie. Composite Energy nie wyklucza dostaw do odległych regionów Polski.

W sierpniu 2008 r. Composite Energy uzyskała koncesje poszukiwawcze na Lubelszczyźnie (koncesje Chełm i Werbkowice-Tyszowce). Zajmują one łącznie obszar 1237 km kw.
Metan to bardzo dobre źródło energii, bardziej kaloryczne niż gaz ziemny. Zdaniem Macieja Kaliskiego, dyrektora w Ministerstwie Gospodarki, eksploatacja metanu nie jest w Polsce znacząca.