Finlandia to jeden z pięciu krajów, przez którego terytorium morskie ma przebiegać podwodny gazociąg. Jako pierwsza zakończyła właśnie badania dotyczące jego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie oczekują na dodatkowe informacje w sprawie m.in. rozprzestrzeniana szkodliwych substancji za pośrednictwem rurociągu, gwarancji bezpieczeństwa żeglugi morskiej podczas prowadzenia budowy jak i wpływu na rybołówstwo.

Planuje się, że od 2011 r. bałtycką rurą o długości 1200 km popłynie gaz z Syberii do Niemiec. Budowa ma ruszyć z początkiem przyszłego roku. Wartość projektu ocenia się na kwotę 7,4 mld USD.
Obecnie jego realizację m.in. powstrzymują kraje nadbałtyckie (Szwecja, Dania, Finlandia), które boją się o zanieczyszczenie środowiska Bałtyku.