Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo jest planowanym magazynem typu kawernowego
w złożu pokładowym soli kamiennej.Mechelinki. Koncepcja programowo-przestrzenna przewiduje budowę 11 komór magazynowych o łącznej pojemności 250 mln m3 gazu. W złożu soli kamiennej Mechelinki na głębokości 1000-1200 m powstaną kawerny, uzyskane poprzez ługowanie (rozpuszczanie) soli słodką wodą. Odprowadzana rurociagiem solanka trafi do Zatoki Puckiej. Na łąkach w Mostach już został wykonany pierwszy otwór wiertniczy do 1150 m. Inwestycja jest w pełni przygotowana pod względem wymogów formalno-prawnych, a projektowane rozwiązania technologiczne spełniają najwyższe rygory ochrony środowiska – deklaruje PGNiG.

Zadaniem magazynu będzie zapewnienie równomiernych dostaw gazu dla odbiorców aglomeracji Trójmiasta i miejscowości sąsiednich, stosownie do zmieniającego się zapotrzebowania zależnie od warunków klimatycznych oraz pór roku.
Magazyn we wsi Mosty na terenie gminy Kosakowo jest usytuowany na końcu lokalnego systemu przesyłowego Gustorzyn-Gdańsk. Generalnym wykonawcą obiektu jest – należąca do Grupy PGNiG – firma Investgas SA. Koszt inwestycji wyniesie około 700 mln zł.