Jak powiedział prezes PERN Robert Soszyński, budowa dwóch zbiorników w bazie w Adamowie jest elementem programu inwestycyjnego realizowanego w ramach nowej strategii PERN na lata 2009-14, uwzględniającej strategiczne interesy państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Zbiorniki o pojemności 100 tys. metrów sześciennych to największe tego typu obiekty w Polsce i jedne z największych w Europie (wewnątrz zbiornika zmieściłoby się boisko piłkarskie-PAP). Do tej pory w kraju wybudowano cztery takie zbiorniki, wszystkie w bazach magazynowych PERN w Adamowie i w Plebance pod Płockiem.

Soszyński przyznał, iż PERN przygotowuje jednocześnie dwa inne projekty: budowę bazy magazynowo-przeładunkowej w Gdańsku, a także budowę zbiorników w kawernach solnych na potrzeby magazynowe związane ze strategicznymi rezerwami państwa - projekt ten ma być realizowany z partnerem krajowym, a nie jest wykluczone, że w perspektywie także z partnerem zagranicznym.

Jak zapowiedział Soszyński, najpóźniej do końca III kwartału 2009 r. powinno zostać sfinalizowane przejęcie od gdańskiego Portu Północnego stanowisk przeładunkowych ropy naftowej 0 i P - tzw. pirsów, co pozwolić ma na uzyskanie przez PERN pełnej kontroli nad przeładunkiem ropy naftowej, uwzględniającej m.in. ewentualną konieczność zwiększenia w przyszłości importu surowca drogą morską.

PERN eksploatuje łącznie około 700 km rurociągów przesyłających gotowe paliwa, a razem z ropociągami - około 2 600 km magistrali. Zgodnie z nową strategią PERN, w przypadku zbiorników naziemnych do 2013 r. łączna pojemność magazynowa spółki ma zwiększyć się z obecnych 2,8 mln metrów sześciennych do około 3,5 mln metrów sześciennych.