Złoża będą eksploatowane pod nazwami:  Suzunskoje, Tagulskoje, Rospan, Ruskoje.  Pierwsze dwa złoża położone są obwodzie Krasnojarskim. W pobliżu pół należących do TNK-BP, znajdują się złoża rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft, który zamierza rozpocząć produkcję jeszcze w tym roku.