Firma Lurgi właśnie zakończyła realizację instalacji wytwórni wodoru. Prace trwały 29 miesięcy od rozpoczęcia projektowania. Instalację zaprojektowano jak i zbudowano w formule EPC. Nowa instalacja przyczyni się do uzyskiwania w rafinerii kolejnych 7 ton wodoru na godzinę. Instalacja ta będzie miała wydajność około 3,5 razy większą od obecnie działającej wytwórni wodoru. Przewiduje się, że uruchomienie instalacji HDS wpłynie na wzrost zapotrzebowania na wodór.

Produkcja wodoru w tej instalacji opiera się na technologii katalitycznego reformingu węglowodorów z parą wodną (Lurgi Steam Reformer), w temperaturze ponad 850°C i wydzieleniu wodoru z tak powstałego gazu syntezowego przy użyciu technologii PSA (ang. Pressure Swing Adsorption).